Đảm bảo an toàn giao thông các cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ
Cập nhật lúc 09:49, Thứ Sáu, 01/08/2014 (GMT+7)

QTV -  Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa  có công văn yêu cầu các Cục quản lý đường bộ I, II, III, IV và các Sở Giao thông Vận tải (được quản lý quốc lộ ủy thác) bảo đảm an toàn giao thông tại vị trí cửa hàng xăng dầu trên hệ thống quốc lộ.

(Ảnh: Ngô Lịch/TTXVN)

Theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay, việc tổ chức giao thông của đường dẫn ra, vào tại một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu còn bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do chưa được chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông.

Để bảo đảm an toàn giao thông đoạn tuyến quốc lộ có cửa hàng xăng dầu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải, Cục quản lý đường bộ thực hiện các nội dung sau:

Đối với các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ chưa có quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ được Bộ Giao thông Vận tải thỏa thuận, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm hoàn thiện quy hoạch, thỏa thuận với Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 30/6/2015, trong đó lưu ý cập nhật quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu để xem xét, xác định chính xác vị trí các cửa hàng.

Đối với cửa hàng xăng dầu đã được Bộ Giao thông Vận tải thỏa thuận đấu nối vào quốc lộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu kiểm tra, đồng thời yêu cầu chủ cửa hàng xăng dầu lập hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao đường dẫn ra, vào cửa hàng xăng dầu; trình cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền, xem xét chấp thuận và cấp phép thi công.

Về xử lý đối với cửa hàng xăng dầu đang khai thác nhưng chưa được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận đấu nối vào quốc lộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu kiểm tra, nếu cần phải thực hiện các biện pháp tổ chức giao thông ra, vào cửa hàng xăng dầu (bổ sung biển báo, vạch sơn, gờ giảm tốc...) và phải tự bỏ kinh phí để thực hiện. Trường hợp chủ cửa hàng xăng dầu không chấp hành, phải tiến hành đóng điểm đấu nối ngay.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét các cửa hàng xăng dầu, nếu đủ điều kiện thì đưa vào quy hoạch đấu nối để thỏa thuận với Bộ Giao thông Vận tải. Đến ngày 30/6/2015, các cửa hàng xăng dầu không có trong quy hoạch điểm đấu nối sẽ phải dừng hoạt động./.

Theo Vietnamplus.vn

,
.